James Raczkowski, “Night Vision#14”

James Raczkowski, “Night Vision#14”

James Raczkowski, “Night Vision#14″, 8×8”, oil on Acrylic disc, 2016